Використання соціального капіталу у політичних процесах

курсовая работа

Вступ

Актуальність роботи. Суспільство 21 століття характеризується, як таке, що кожна особа намагається виносити максимум зиску із своєї діяльності, навіть із свого статусу та соціального положення. У суспільному просторі зосереджено багато різних форм взаємодії. Одні основані на матеріальних благах, або фінансових, інші - на основі звязків, спільних інтересів, дружби і т.п. Удосконалення взаємодії та підвищення її ефективності неможливе без нагромадження певного виду капіталу, який може бути у формі: фінансового, адміністративного, політичного, культурного, соціального та інших.

На сьогодні, для максимального успіху справи, необхідно вміти накопичувати різні форми капіталу та корелювати їх. Це стосується майже усіх сфер життєдіяльності суспільства. Політична сфера та її складові, у цьому плані, не стали виключенням. Субєкти політичної діяльності намагаються застосовувати всі можливі способи заради того, щоб отримати бажане та досягнути мети. Тому, соціальний капітал все більше використовується у політиці. Для даної форми капіталу, це вдале поле існування. Тому що, широкий спектр політики охоплює велику кількість можливостей для успішної конвертації соціального капіталу у інші види, особливо під час виборчих кампаній.

Проблемна ситуація. Необхідно розкрити зміст та сутність конвертації соціального капіталу під час виборчих кампаній.

Обєкт дослідження виборчі кампанії.

Предмет дослідження конвертація соціального капіталу під час виборчих кампаній.

Мета дослідження полягає в тому, щоб дослідити наскільки успішно проходить процес конвертації соціального капіталу під час виборчих кампаній.

Завдання дослідження:

- визначити основні поняття: "виборча кампанія", "соціальний капітал", "конвертація соціального капіталу";

- зрозуміти принципи і методи дослідження конвертації соціального капіталу у виборчих кампаніях;

- описати процес застосування соціального капіталу у політиці;

- розглянути способи конвертації соціального капіталу у політиці;

- описати можливості конвертації соціального капіталу у виборчих кампаніях.

Гіпотези дослідження.

Основна:

Виборчі кампаніє є успішною формою конвертації соціального капіталу.

Додаткова:

Уміння застосувати соціальний капітал у виборчій кампанії говорить про його високий потенціал.

Альтернативна:

Виборчі кампанії не являються ефективною сферою застосування соціального капіталу.

конвертація соціальний капітал політика

Делись добром ;)